Materijali za filtriranje

IRON-X

IRON-X je pouzdan atsorbent na bazi fero hidroksida i služi za uklanjanje arsena (III+V) i teških metala. Ne rastvara se u vodi, tako da ne ispušta nikakvu supstancu. Specijalan postupak proizvodnje i sušenja granulata čini ga veoma reaktivnim, stabilnim i dugotrajnim medijumom.

U odnosu na slične proizvode ima veliku adsorpcionu površinu, što ga čini efikasnijim od proizvoda sa malim površinama. U cilju postizanja efikasnosti, konkurencija koristi sitne čestice, dok IRON-X efikasan ne zbog sitnih čestica, već zbog NANO i porozne površinske strukture .

IRON-X je pogodan i za male i za velike sisteme.

Zbog stabilnosti proizvoda, ne stvaraju se grudvice.

Nakon zamene starog IRON-X, omogućeno je odlaganje bez štetnog uticaja po životnu sredinu, jer ne otpušta arsen u okolinu. Iz tih razloga je ekonomičan i ekološki prihvatljiv, a usled stabilnosti – pad protoka vode je vrlo mali.

Primena:

Za uklanjanje:

Prednosti:

ECOMIX

ECOMIX je novi, višenamenski materijal za tretiranje problematične vode. Kao jedan filter, istovremeno uklanja tvrdoću, gvožđe, mangan, prirodne organske materije (TOC) i amonijak. Sadrži pet posebnih komponenti izgrađenih od prirodnih i sintetičkih materijala.

Kako radi:

Upotreba ECOMIX-a je efikasnija od tradicionalnih tehnika filtriranja.

Prednosti:

ECOMIX je sertifikovan u skladu sa NSF/ANS standardima.
Proizvodi se u Nemačkoj.

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima