Tretman vode

DuPONT Water 
Solutions, Hydranautics  …

Jonoizmenjivačke smole i membrane za RO, UF, aktivni ugljevi, MBR, MBAR…

Inženjering

AGS
KONZORCIJUM

Kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode.

Trake i folije

NITTO

Samolepljive trake i folije za industrijsku namenu.

logo--nitto_702_340

01

Tretman vode

Naša ponuda obuhvata najveći i najkvalitetniji izbor proizvoda za tretman vode.Distributeri smo najvećih svetskih kompanija u oblasti prerade vode – DuPont Water Solutions i Hydranautics – Nitto, koje predstavljaju svetski priznate lidere za sve vrste prerade vode.

DuPont je jedina svetska kompanija koja proizvodi sve elemente za tretman vode i zato njihov WAVE Software integriše sve vodeće tehnologije - ultrafiltraciju (UF), reverznu osmozu (RO), jonsku razmenu (IX), a sada uključuje DesaliTec CCRO - u jedan sveobuhvatan alat koji omogucava najpreciznije proracune koji su neophodni za projektovanje linija za tretman vode i
pravilan izbor opreme. Njihovi proizvodi rezultat su najsavremenije tehnologije i inovativnih rešenja a sada su dostupni
i vama.

- membrane i gotove linije za ultrafiltraciju – UF
- membrane za reverznu osmozu – RO
- membrane za nanofiltraciju - NF
- jonoizmenjivačke smole - IX
- mebrane za separaciju
- membrane za degazifikaciju
- MBR i MABR reaktore
- aktivne ugljeve
- materijale za filtriranje
- hemikalije za tretman vode
- posude pod pritiskom i opremu
- upravljačke glave
- ostalo
Asortiman obuhvata proizvode najpoznatijih svetskih trgovačkih naziva:
- FilmTec - Amber
- IntegraPac - Dizzer – Inge
- Multibore Inge - Memcor
- OxyMem - Desalitech
- Ravasol - Avista
- Wave Cyber - Clack
- Hydranautics - Nitto

02

Inženjering

AGS  Konzorcijum je sastavljen od iskusnih kompanija i nudi kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode.

Odlikuje nas dugogodišnje iskustvo, više od 110 linija za tretman vode kapaciteta od 1 m3/h do 200 m3/h, a naši stručnjaci su eksperti za banatsku vodu.

02

Inženjering

AGS  Konzorcijum je sastavljen od iskusnih kompanija i nudi kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode.

Odlikuje nas dugogodišnje iskustvo, više od 110 linija za tretman vode kapaciteta od 1 m3/h do 200 m3/h, a naši stručnjaci su eksperti za banatsku vodu.

03

Trake i folije

jedan od najvećih svetskih proizvođača lepljivih folija, traka, penastih materijala, membrana za tretman vode, fluoroplastičnih materijala, i drugo, za industrijsku namenu.

Prema broju patenata rangirana je među prvih 100 kompanija u svetu.

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima