Politika naše kompanije
je progres – uvek novo i bolje

AGS Trade

To je razlog zašto radimo sa proizvodima vrhunskog kvaliteta. Naši partneri dobijaju bolju tehnologiju, bolji kvalitet svojih proizvoda  i veću ekonomičnost. Ponosimo se jer doprinosimo društvenom napretku i očuvanju prirodnog okruženja.

Kao kompanija zastupamo princip poslovne odgovornosti prema društvenoj zajednici i princip cirkularne ekonomije.

Poslovna društvena odgovornost vodi brigu o ekonomičnosti proizvodnje i korišćenja, brigu za društvenu zajednicu poboljšanjem standarda života i usluga i treći, i najvažniji stub jeste briga i zaštita životne okoline.

S druge strane, cirkularna ekonomija je moderan i inovativan pristup proizvodnji i upotrebi proizvoda, koju naša kompanija zastupa.

Cirkularna ekonomija je pristup koji transformiše funkciju resursa u privredi – otpad iz jedne proizvodnje postaje sirovina u nekom drugom proizvodnom procesu, a sami proizvodi mogu da budu popravljeni, ponovo iskorišćeni (reuse) ili unapređeni, umesto da budu odbačeni ili uništeni.


.

Tretman vode

DuPONT Water 
Solutions, Hydranautics  …

Jonoizmenjivačke smole i membrane za RO, UF, aktivni ugljevi, MBR, MBAR…

Inženjering

AGS
KONZORCIJUM

Kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode.Trake i folije

NITTO

logo--nitto_702_340

Samolepljive trake i folije za industrijsku namenu.

Dijetetski suplementi

WWW. SRCEPRIRODE.COM

.

01

Tretman vode

Naša ponuda obuhvata najveći, najširi i najkvalitetniji izbor proizvoda za tretman vode:

Asortiman obuhvata proizvode najpoznatijih svetskih trgovačkih naziva:

Distributeri smo najvećih svetskih kompanija u oblasti prerade vode :

02

Inženjering

AGS  Konzorcijum je sastavljen od iskusnih kompanija i nudi kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode.

Odlikuje nas dugogodišnje iskustvo, više od 110 linija za tretman vode kapaciteta od 1 m3/h do 200 m3/h, a naši stručnjaci su eksperti za banatsku vodu.

02

Inženjering

AGS  Konzorcijum je sastavljen od iskusnih kompanija i nudi kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode.

Odlikuje nas dugogodišnje iskustvo, više od 110 linija za tretman vode kapaciteta od 1 m3/h do 200 m3/h, a naši stručnjaci su eksperti za banatsku vodu.

03

Trake i folije

jedan od najvećih svetskih proizvođača lepljivih folija, traka, penastih materijala, membrana za tretman vode, fluoroplastičnih materijala, i drugo, za industrijsku namenu.

Prema broju patenata rangirana je među prvih 100 kompanija u svetu.