Inženjering

Napraviti kvalitetnu liniju za tretman vode nije jednostavno. Presudni su znanje i iskustvo. Takođe je neophodan tim vrsnih stručnjaka iz različitih oblasti ekspertize – hidroinženjeri, tehnolozi, hemijski i mašinski inženjeri, projektanti, automatičari, i dr.

Uzimajući u obzir navedeno, sastavili smo konzorcijum od iskusnih ekspertskih kompanija koji može da ponudi kompletna rešenja za sve vrste tretmana vode po principu ʺključ u rukeʺ

Nudimo sve vrste tehnologija za tretman vode, kapaciteta od 1m3/h do 200m3/h:

 • Omekšavanje
 • Demineralizacija
 • Mehanička filtracija
 • Reverzna osmoza (RO), nanofiltracija (NF) i ultrafiltracija (UF)
 • Elektrodejonizacija
 • Proizvodnja ultra čiste vode
 • Deferilizacija
 • Sterilizacija
 • Filtracija sa aktivnim ugljem
 • Uklanjanje organskih materija – Skevindžeri
 • Ponovna upotreba vode – Reuse
 • MBR i MABR filtracija otpadnih voda
 • Membransko uklanjanje O2 i CO2
Od ostalih ponuđača, izdvaja nas činjenica da smo dugogodišnji distributeri svetskih kompanija kao što su DuPont Water Solution i Hydranautics, koje nam pružaju kompletnu tehnološku podršku. Na osnovu vaših zahteva i analiza vode, njihovi eksperti će predložiti najoptimalnije proračune i tehnološka rešenja. Za poslednjih 15 godina , projektovali smo i izgradili više od 110 linija za tretman vode . Najinteresantnije pogledajte u galeriji .

Posebno ističemo naša rešenja

BANATSKA (TEŠKA) VODA

Svima su poznati problemi sa vodom u Banatu (Zrenjanin , Kikinda i dr.), koja je jedinstvena po sastavu u Evropi. To je i razlog zašto evropske kompanije ne mogu da ponude adekvatno rešenje za tretman banatske vode.

Mi smo specijalisti za preradu banatske vode.

Naše linije koje smo projektovali i ugradili , svakog sata (1h) proizvedu 220.000 litara najkvalitetnije vode za piće i industriju. Kapaciteta su od 3m3/h do 125m3/h. Proizvode vodu poslednjih 10 godina, u kontinuitetu u režimu automatskog rada.

Smatramo da jedini u Srbiji posedujemo takve reference za tretman banatske vode . Pogledaj galeriju

MEMBRANSKA DEOKSIGENIZACIJA VODE

Upotreba vode u industriji usko je povezana sa problemom nivoa kiseonika i kako ga ukloniti. Do sada su se koristili hemijski, tehnički ili vakuumski metod za uklanjanje O2.

Jedini smo u Srbiji i širem okruženju projektovali i izgradili linije za uklanjanje kiseonika iz vode na bazi membranske tehnologije .

Membranska tehnologija je potpuno ekološka, čista, bez upotrebe hemikalija i energenata za grejanje vode.

Naše linije rade od 2012. godine u automatskom režimu i postižu vrhunske rezultate u kvalitetu vode jer ulaznu vodu  sa koncentracijom od 16.000ppb O2  prerade na nivo od 4ppb O2.

Tehnološka rešenja se mogu primeniti za proizvodnju vode koja u sebi sadrži samo 1ppb O2, kao i za uklanjanje CO2 iz vode . Pogledaj galeriju

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima