Membrane za reverznu osmozu (RO) i nanofiltraciju (NF) FilmTec™ su najkvalitetnije i najpouzdanije membrane na svetskom tržištu koje se koriste za prečišćavanje vode i druge tretmane tečnosti u različitim oblastima industrije, proizvodnji vode za piće i kućnoj upotrebi.

Najsavremenija tehnologija, visoki kvalitet sirovina i precizna izrada membrana za RO i NF obezbeđuju ne samo vrhunski kvalitet vode već i maksimalnu ekonomičnost koja se ogleda u velikoj uštedi energije i troškova u odnosu na klasične postupke.

Membrane za reverznu osmozu, kao i membrane za nanofiltraciju proizvod su firme DuPont FilmTec™ koja već decenijama predstavlja svetskog lidera u inovativnim rešenjima u oblasti tretmana vode.

Zahvaljujući tehnologiji membranske filtracije možete uspešno rešiti sve svoje izazove u vezi sa separacijom, prečišćavanjem i tretmanom vode.

Reverzna osmoza i nanofiltracija su efikasni sistemi za tretiranje vode kako u industrijskom tako i u privatnom sektoru. Implementacija ovih elemenata obezbeđuje:

 • manja ulaganja
 • manji utrošak električne energije
 • smanjenje operativnih troškova
 • veću fleksibilnost za proširenje sistema
 • maksimalnu efikasnost za rad pod niskim pritiskom
 • produženi vek trajanja jonoizmenjivačkih smola
 • smanjenje upotrebe hemijske regeneracije
 • smanjenje troškova za rukovanje otpadom
 • smanjenje troškove održavanja

RO i NF membrane - precizna izrada i vrhunski kvalitet

DuPont FilmTec membrane za reverznu osmozu i membrane za nanofiltraciju su spiralno namotane, tankoslojne kompozitne i poliamidne membrane koje se sastoje od tri sloja a svaki je dizajniran prema specifičnim zahtevima koje čini:

1. mreža od poliestera

2. mikroporozni polusufonatski sloj

3. ultratanki poliamidni zaštitni sloj

RO i NF membranski elementi proizvedeni su od visoko kvalitetnih sirovina pomoću najnaprednije precizne tehnologije. Membrane se detaljno testiraju a postupak kontrole kvaliteta uključuje vizuelno i vakumsko ispitivanje lepka kao i „mokro“ testiranje kako bi se potvrdile performanse.

Ovakva rigorozna kontrola kvaliteta, pruža korisnicima sigurnost da će dobiti pouzdan i kvalitetan proizvod. Kvalitet i performanse FilmTec membrana osigurava se sveobuhvatnom trogodišnjom garancijom, tehničkom uslugom i podrškom.

Membrane za reverznu osmozu i nanofiltraciju iz naše ponude mogu uspešno odgovoriti i najstrožim zahtevima za preradu i čistoću vode. Kontaktirajte nas i rado ćemo vam proslediti sve dodatne informacije.

Reverzna osmoza - dokazano najpouzdanije prečišćavanje vode

U poređenju sa tradicionalnim tehnologijama, tretman vode reverznom osmozom pruža najfiniji nivo filtriranja. Reverzna osmoza je proces u kojem se demineralizuje ili dejonizuje voda guranjem pod pritiskom kroz polupropusnu membranu.

RO membrana deluje kao barijera za sve soli i neorganske molekule, kao i organske molekule mase veće od 100. Efikasno uklanja različite zagađivače kao što su:

 • rastvorljive soli
 • joni metala
 • nitrati
 • šećeri
 • antibiotici
 • herbicidi
 • insekticidi
 • endotoksini

Tokom procesa reverzne osmoze koristi se pumpa visokog pritiska za potiskivanje sirove (neprečišćene) vode preko polupropusnih RO membrana, uklanjajući na taj način 95-99,8% kontaminata a veličina pritiska zavisi od koncetracije kontaminata u sirovoj vodi.

Proizvedena čista voda naziva se permeatom, a neprečišćeni deo vode koncentratom. U zavisnosti od cene sirove vode kao i zahteva korisnika moguće je preraditi koncentrat preko drugog ili trećeg stepena RO linije .

RO membrane najnovije generacije omogućavaju značajno smanjenje količine koncentrata, tj. otpadne vode. Najnovija rešenja u toj oblasti mogu iskoristiti i do 95% sirove (neprerađene) vode, revolucionarnom tehnologijom CCRO.

Nanofiltracija rešava najteže izazove u tretmanu vode

Nanofiltracija predstavlja izuzetno efikasno, niskoenergetsko prečišćavanje tečnosti pod pritiskom. Slična je reverznoj osmozi i deli sa njom neke zajedničke karakteristike.

Za razliku od reverzne osmoze koja uklanja gotovo sve rastvorene supstance, nanofiltracija uklanja multivalente jone, kao što je kalcijum, a slabo uklanja monovalentne jone poput hlorida.

Nanofiltracija uklanja rastvorene supstance u približnom rasponu od 1 nanometar (10 angstroma) otuda i termin „nanofiltracija“. S obzirom na veličinu i težinu rastvorenih supstanci koje nanofiltracione membrane uklanjaju, NF deluje u sferi između reverzne osmoze (RO) i ultrafiltracije (UF).

Procesom nanofiltracije uklanjaju se:

 • Organski molekuli molekulske težine veće od 200-400
 • Rastvorene soli u rasponu od 20-98%
 • Soli koje nemaju monovalentne anjone (NaCl, CaCl) u rasponu od 20-80%
 • Soli sa dvovalentnim anjonima (MgSO4) u rasponu od 90-98%

 

Tipične primene NF membrana su :

 • uklanjanje boje i ukupnog TOC-a (organski ugljenik)
 • uklanjanje tvrdoće ili radijuma
 • smanjenje ukupnog TDS-a (rastvorene čvrste supstance)
 • separacija organske od neorganskih materija u specijalnim namernicama (mleko) i kod otpadnih voda

Naša ponuda RO i NF membrana

Pogledajte najnovije proizvode iz našeg asortimana membrana za filtraciju:

Membrane za Reverznu osmozu (RO) i Nanofiltraciju (NF) – veličine i namene

Nova geneacija RO membrane za “brakish” vodu, sa poboljšanim perfomansama

 • Smanjena potrošnja energije do 20%
 • Poboljšani kvalitet permeate do 60%
 • Potpuno kompatibilne sa postojecim sistemima
 • Izvaredne perfomanse i izdržljivost u poređenju sa drugim membranama

RO membrane – 8ʺ (brackish)

RO Membrane – 4ʺ (brackish)

RO Membrane – 2,5ʺ (brackish)

Nova serija membrana FilmTec™ FortLife™ omogućava pravljenje sistema za tretman vode, koji pružaju mnoge prednosti krajnjim korisnicima.

Prednosti:

 • otpornost na biološko zagađenje
 • niže cene vode i manji operativni troškovi
 • ređe čišćenje, povećanje produktivnosti i smanjenje količine otpadne vode
 • povećava se dugotrajnost membrana zbog širokog raspona pH (1-13), kao i otpornost na hemikalije
 

Sve navedeno omogućava da se FortLife membrane koriste na mestima visokog biološkog zagađenja, kod česte promene kvaliteta vode, kao i za preradu otpadne vode i ponovnu upotrebu iste.

Specijalne RO i NF membrane za industriju (visoke temperature, pritisci, i dr.)

RO membrane za ultra čistu vodu - 8ʺ

RO membrane za farmaciju i medicinu - 8ʺ, 4.6ʺ i 4ʺ

RO membrane za industriju mlečnih proizvoda, hrane i pića - 8ʺ i 4ʺ

RO membrane za male komercijalne linije - 4ʺ, 2.5ʺ i 2ʺ

Male kućne RO membrane (Tap Water)

Membrane za Nanofiltraciju (NF) - 8ʺ, 4ʺ i 2.5ʺ

RO membrane za morsku vodu

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima

Tretman vode / Inženjering

Trake i folije