Ultrafiltracija predstavlja proces prečišćavanja vode pod pritiskom pomoću ultrafinog membranskog materijala, kojim se odvajaju čestice od rastvorivih jedinjenja.

DuPont UF moduli su izrađeni od hidrofilnih PVDF vlakana, sa porama veličine 0,03 mikrona.

Ultrafiltracija je superiorna tehnologija za:

  • predtretman kod reverzne osmoze
  • preradu otpadnih vode i ponovnu upotrebu istih
  • za proizvodnju vode za piće
  • predtretman kod desalinizacije
  • ostalo

Tradicionalno filtriranje vode pomoću peščanih filtera i drugih medija, uklanja čestice do 5 mikrona i ne omogućava konstantan kvalitet vode.

Ultrafiltracija je prevazišla navedena ograničenja, jer:

  • uklanja čestice do 0,03 mikrona, uključujući bakterije, viruse i koloide
  • omogućava proizvodnju kvalitetne vode stabilnog kvaliteta.

Na ultrafiltraciju ne deluju promene kvaliteta ulazne vode, nema upotrebe hemikalija za prethodni tretman (polimeri, koagulanti, podešavanje pH), kao ni pratećih troškova za odlaganje mulja.

Asortiman:

(gotove linije sa 6 – 22 elementa)

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima