Hydranautics – Nitto Group Company

Jedan od svetskih lidera u membranskoj tehnologiji . Primenjuje najsavremeniju tehnologiju za proizvodnju membrana visokih performansi .

Iskustvo od 50 godina omogućili su proizvodnju širokog spektra porizvoda : RO , NF ,UF , MBR i Separacionih membrana.

PRO-Series

Najnovija generacija RO i NF membrana .

SWC (Sea Water Composite) – RO membrane za morsku vodu , za tehničke informacije pogledati na:

CPA (Composite Polyamide)  – RO membrane za proizvodnju vode visoke čistoće za primenu od farmaceutike do energetike: 

ESPA (Energy Saving Polyamide)  – RO membrane velike energetske efikasnosti za rad sa nižim pritiscima

LFC (Low Fouling Composite) – RO membrane otporne na organska i koloidna taloženja

ESNA – za rad sa malim pritiscima , odlične membtrane za omekšavanje , uklanjanje pesticida , patogena , Fe , TOC, NOM i nitrata . Za proizvodnju vode za piće i druge namene .

NANO – SW – vrhunske selektivne membrane , koriste se u industriji proizvodnje nafte i gasa gde se koristi morska voda .

HYDRACoRe – koristi se za uklanjanje boje iz vode za piće i u industriji hrane i pića . Superiorna prednost je visoka tolerancija na hlor – do 100 ppm.

Membrane namenjene za razdvajanje tečnost – tečnost , osim kod prerade otpadnih voda i desalinizacije .

DairyNF – odlične membrane za proizvodnju koncentrata i demineralizaciju . Namenjene za proizvodnju koncetrata, mleka i surutke , demineralizaciju surutke i drugih tečnosti , frakcionisanje šećera , za hidrolizovane proteine i enzime

SuPRO – robusne membrane za mikrofiltraciju , koriste se kod proizvodnje šećera , prečišćavanja enzima , voća , povrća , sokova , vina …

SanRO – odlično rešenje za farmaceutsku industriju , medicinu , biotehnologiju , proizvodnju hrane i pića , poluprovodnika i ultra čiste vode . Sanitizacija se vrši na 85C .

HYDRACoRe – serija membrana namenjena prehrambenoj industriji . Koristi se za uklanjanje boja , preradi sokova , sosova, ekstrata , koncentraciju boja , enzima i proteina , amino kiselina , prečišćavanje industrijskih voda , frakcionisanje šećera . Otporne na hlor do 100C .

HYDRAcap MAX – za proizvodnju se koriste ultrafiltraciona PVDF TIPS šuplja vlakna sa porama veličine 0,08 mikrona . Širok spektar primene – predtretman RO i NF, završni tretman vode u oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda . U ponudi su i HYDRAcube sistemi – projektovani i standardizovani gotovi regalni sistemi .

HYDRAsub – potapajući MBR reaktori , pogodni za tretman industrijskih i komunalnih otpadnih voda . HYDRAsub sa porama veličine 0,4 mikrona , kapaciteta 15 do 1.500 m2 HYDRAsubMAX sa porama veličine 0,05 mikrona , kapaciteta 40 do 2.400 m2

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima