Hydranautics – Nitto Group Company

Jedan od svetskih lidera u membranskoj tehnologiji. Primenjuje najsavremeniju tehnologiju za proizvodnju membrana visokih performansi
Iskustvo od 50 godina omogućili su proizvodnju širokog spektra porizvoda: RO, NF, UF, MBR i Separacionih membrana.

PRO-Series

Najnovija generacija RO i NF membrana.

SWC (Sea Water Composite) – RO membrane za morsku vodu, za tehničke informacije pogledati na:

CPA (Composite Polyamide) – RO membrane za proizvodnju vode visoke čistoće za primenu od farmaceutike do energetike: 

ESPA (Energy Saving Polyamide) – RO membrane velike energetske efikasnosti za rad sa nižim pritiscima.

LFC (Low Fouling Composite) – RO membrane otporne na organska i koloidna taloženja.

ESNA – za rad sa malim pritiscima, odlične membtrane za omekšavanje, uklanjanje pesticida, patogena, Fe, TOC, NOM i nitrata. Za proizvodnju vode za piće i druge namene.

NANO – SW – vrhunske selektivne membrane, koriste se u industriji proizvodnje nafte i gasa gde se koristi morska voda.

HYDRACoRe – koristi se za uklanjanje boje iz vode za piće i u industriji hrane i pića. Superiorna prednost je visoka tolerancija na hlor – do 100 ppm.

Membrane namenjene za razdvajanje tečnost – tečnost, osim kod prerade otpadnih voda i desalinizacije.

DairyRO and HYDRApolish – vrhunske membrane namenjene za proizvodnju mleka, mlečnih proizvoda i sokova.

DairyNF – odlične membrane za proizvodnju koncentrata i demineralizaciju. Namenjene za proizvodnju koncetrata, mleka i surutke, demineralizaciju surutke i drugih tečnosti, frakcionisanje šećera, za hidrolizovane proteine i enzime.

SuPRO – robusne membrane za mikrofiltraciju, koriste se kod proizvodnje šećera, prečišćavanja enzima, voća, povrća, sokova, vina…

SanRO – odlično rešenje za farmaceutsku industriju, medicinu, biotehnologiju, proizvodnju hrane i pića, poluprovodnika i ultra čiste vode. Sanitizacija se vrši na 85C.

HYDRACoRe – serija membrana namenjena prehrambenoj industriji. Koristi se za uklanjanje boja, preradi sokova, sosova, ekstrata, koncentraciju boja, enzima i proteina, amino kiselina, prečišćavanje industrijskih voda, frakcionisanje šećera. Otporne na hlor do 100C .

HYDRAcap MAX – za proizvodnju se koriste ultrafiltraciona PVDF TIPS šuplja vlakna sa porama veličine 0,08 mikrona. Širok spektar primene – predtretman RO i NF, završni tretman vode u oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda. U ponudi su i HYDRAcube sistemi – projektovani i standardizovani gotovi regalni sistemi.

HYDRAsub – potapajući MBR reaktori, pogodni za tretman industrijskih i komunalnih otpadnih voda. HYDRAsub sa porama veličine 0,4 mikrona, kapaciteta 15 do 1.500 m2 HYDRAsubMAX sa porama veličine 0,05 mikrona, kapaciteta 40 do 2.400 m2.

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima

Tretman vode / Inženjering

Trake i folije