Proizvodi za specifične namene

PROIZVODI ZA SPECIFICNE NAMENE
PROIZVODI ZA SPECIFICNE NAMENE
proizvodi za specifične namene

Proizvodi za specifične namene

Tastature su u upotrebi u svim sferama života od telekomunikacija, industrijske i kućne instrumentacije. Komandne tastature i prekidači moraju da budu funkcionalni na svim temperaturnim, vremenskim i hidro uslovima, kao  i u različitim i ekstremnim industrijskim uslovima. Nitto nudi kompletan asortiman duplolepljivih traka za montažu različitih vrsta komandnih tastatura, prekidača, i dr. Nosači su od PE i PET materijala, sa različitim vrstama lepka; ukupne debljine od 0,05 mm do 0,35 mm.

POGLEDATI KATALOG  !  

Hladna telefonska spojnica je sistem za spajanje bakarnih telefonskih kablova. Odlikuje se izuzetnom otpornošću na vodu i ima sve potrebne osobine koje obezbeđuju različite vrste i veličine spajanja telefonskih kablova. Sadržaj standardnog kompleta je dovoljan za ravne ili odvojene spojeve, popunjene i nepopunjene, kablove sa plastičnim ili metalnim plaštom. Prednosti:

1.

nije potreban nikakav izvor toplote

6.

brža montaža od klasičnih spojnica

2.

ne sadrži smole, nema mirisa i nije toksičan

7.

može se koristiti i u kanalicama i ukopati u zemlju

3.

otporan na ekstremne spoljne uticaje

8.

radi odmah nakon instalacije

4.

potrebni su samo jednostavni alati

9.

lako i jednostavno ponovno otvaranje spojnica

5.

primenjivo na raznovrsnoj paleti kablova

10.

dugogodišnja upotreba u mnogim evropskim zemljama

Nitto jednostrano lepljiva traka od kraft papira i akrilnog lepka osetljivog na pritisak. Odlično se lepi na kraft podlogu i ravan ili rebrasti karton, dobra temperaturna otpornost, lako se odmotava i nanosi.
Namena: za spajanja i pakovanja, ojačanje i bočnu zaštitu velikih rolni papira.

Jednostrano lepljiva traka sa nosačem od nano orjentisanog polipropilena i lepka na bazi gume; ukupna debljina 0,09 mm. Poseduje visoku početnu adheziju, otpornost na kidanje i lako se odmotava.
Namena: lako zatvaranje i otvaranje čvrste, ravne i rebraste kartonske ambalaže.

Jedinstveni koncept specijalnog protiv kliznog PP nosača u kombinaciji sa akrilnim lepkom omogućava odličnu i sigurnu zaštitu svih vrsta glatkih i grubih površina u građevinarstvu.

Namena: Zaštita od prašine, boja, vode i raznih građevinskih materijala tokom izgradnje i renoviranja.

Prednosti: protivklizna površina, lako nanošenje, otpornost na habanje, odlična zaštita, lako uklanjanje i reciklaža.

Fleksibilna aluminijumska folija sa akrilnim lepkom; ukupna debljina 0,1 mm.
Namena: učvršćivanje slojeva kanala za klimatizaciju, fiksiranje cevi za odvod toplote, magnetni štit i zaštita od vlage.

Petrolatum antikorozivna traka u četiri verzije; ukupna debljina 1,1 mm.
Elastična traka formira odličan sloj protiv korozije, štiteći metalne površine od vazduha i vode.
Petrolatum protiv korozije menja crvenu rđu u crnu i stabilizuje materijal. Zahvaljujući svojoj snažnoj hemijskoj otpornosti sprečava koroziju kiselinama, alkalijama i bakterijama. Nema potrebe za zagrevanjem, antikorozivni sloj se formira samo-navijanjem. Odlična fleksibilnost omogućava nanošenje na bilo koje složene forme.
Namena: zaštita raznih cevi (ravnih, prirubnica, lukova i slično), čeličnih konstrukcija složenog oblika. Pogodna za morsku vodu u zoni plime, podzemne i podvodne instalacije, mesta gde je neophodno kontrolisanje plamena, kao i mesta gde je potrebna otpornost na toplotu (90°C).

Duplolepljiva traka za dihtovanje spojeva na metalnim krovovima na bazi lepka od butil gume; debljina 0,5 – 1,0 mm. Debeli premazi specijalnog lepka omogućavaju veliku čvrstoću lepljenja, vodootpornost i dihtovanje. Promena vremenskih prilika ne utiče na osobine što pruža dugotrajnu sigurnost kod spajanja limova na krovovima i drugim mestima.

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima

Tretman vode / Inženjering

Trake i folije