Membranski bioreaktor predstavlja sistem pročišćavanja otpadnih voda koji kombinuje procese aktivnog mulja i sistem membranske filtracije. Nalazi primenu u postrojenjima za prečišćavanje vode za srednja i velika urbana naselja, kao i u različitim industrijskim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

Membranski aeracioni bioreaktor – MABR omogućava povećanje kapaciteta biološkog tretmana i kvaliteta otpadnih voda kod postrojenja sa aktivnim muljem. Patentirani sistem MABR IFAS obezbeđuje istovremenu nitrifikaciju i denitrifikaciju u cilju povećanja uklanjanja ukupnog azota bez potrebe za dodatnom infrastrukturom.

Prednosti sistema MABR za otpadne vode u odnosu na tradicionalne sisteme prečišćavanja otpadnih voda su:

  • Povećanje kapaciteta za biološki tretman do 50%

Membrane se mogu uroniti u postojeći rezervoar na licu mesta. Lako postavljanje i inovativna kontrola omogućavaju poboljšanje performansa biološkog tretmana otpadnih voda čime se stvara idealno stanište za rast biofilma.

  • Smanjenje potrošnje električne energije do 75% na dodatom kapacitetu

OxyMem membrana dizajnirana je da oponaša prirodni respiratorni sistem što omogućava značajno povećanje efikasnosti prenosa kiseonika i ukupne efikasnosti respiratornog sistema a troškovi potrošnje električne energije se smanjuju.

  • Smanjuje količinu otpadnog mulja do 50%

Membranski aeracioni bioreaktor i slojevi biofilma pomažu u smanjenju količine otpadnog mulja u odnosu na tradicionalne sisteme. Troškovi prenosa, skladištenja, tretmana i odlaganja mulja su svedeni na minimum.

  • Brza i jednostavna instalacija

Ne zahteva se pražnjenje bazena, zaustavljanje proizvodnje ni dodatna infrastruktura.

  • Omogućena je ukupna koncentracija azota – manje od 5mg/L

Bez dodatne opreme ili procesa, bez pumpe za recirkulaciju posle denitrifikacionog reaktora.

  • Automatizovano rešenje koje radi paralelno sa postojećim procesima

Za proširenje nisu potrebni dodatni rezervoari.

  • OxyMem membrane efikasno uklanjaju štetne nitrate.

O efikasnosti ove tehnologije svedoči specijalno priznanje za inovaciju i revolucionarnu tehnologiju dodeljeno kompaniji DuPont za OxyMem membranu na globalnom Samitu o vodi, Atlon, Irska, septembar 2020. godine.

Posebno je istaknuto da MABR nude isplativ način za nadogradnju postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda umesto njihovog proširivanja uz ispunjavanje najstrožih standarda i rastućih zahteva sve brojnijeg stanovništva.

Od zastarelih postrojenja do efikasnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda

Pomoću MABR IFAS rešenja (Integrisani aktivni mulj sa fiksnim filmom) mogu se transformisati preopterećena, neefikasna i zastarela postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u visoko efikasne sisteme sposobna da podnesu i velika opterećenja.

Modul MABR IFAS omogućava povećanje kapaciteta za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda koji su spremni da opslužuju mnogo brojnija stambena naselja u roku od svega nekoliko nedelja.

Zastarela postrojenja odnosno sistemi koji su u upotrebi 30 i više godina, što znači da su na kraju radnog veka, ne samo što ne prečišćavaju efikasno otpadne vode već proizvode velike troškove što na sanaciju sistema što kroz gubitke energije.

Izgradnja potpuno novih sistema za prečišćavanje vode podrazumeva velika novčana ulaganja, koje budžeti lokalnih zajednica najčešće nisu u mogućnosti da podnosi. Zbog toga je transformacija i unapređenje sistema za prečišćavanje vode putem MABR tehnologije mnogo jednostavnije i ekonomičnije rešenje koje donosi benefite za kratko vreme.

MABR moduli mogu biti postavljeni u roku od nekoliko dana kako bi dopunili kapacitet biološkog tretmana postojećeg procesa aktivnog mulja i povećali kapacitet prečišćavanja i kvalitet otpadnih voda. Biofilm se u potpunosti uspostavlja u roku od 3-6 nedelja.

Nakon što je postavljen, MABR isporučuje kiseonik u uspostavljeni biofilm putem membranskih vlakana propustljivih za gas. Ovaj mehanizam koristi do 75% manje energije od tradicionalne aeracije mehurića.

MABR takođe poboljšava taloženje mulja i stvara manje otpadnih bio čvrstih materija, smanjujući na taj način operativne troškove odnosno troškove uklanjanja nečistoća sa lokacije. Membranski bioreaktori mogu se naknadno ugraditi u postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda bilo koje veličine, često i bez pražnjenja rezervoara.

Pozovite nas za sva dodatna pitanja i informacije. Naš tim čine vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti ekspertize, kao što su hidroinženjeri, tehnolozi, hemijski i mašinski inženjeri, projektanti, automatičari koji će osmisliti najbolje i najekonomičnije rešenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe vaše lokalne zajednice ili naselja.

Tehničke podatke pogledajte na linku.

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima

Tretman vode / Inženjering

Trake i folije