April 2008. godine postali smo zvanični distributer Rohm & Haas Company za jonoizmenjivačke smole. Maj 2010. godine, nakon što je 2009. godine, kompanija DOW Chemicals preuzela kompaniju Rohm & Haas, postali smo zastupnici DOW Water & Process   Solutions.

• Novembar 2010. godine uveli smo Standard ISO 9001:2008.

• Oktobar 2010. godine, Međunarodni Sajam Energetike u Beogradu.

• Januar 2011. godine, Seminar Nitto Denko – Duplo lepljive trake i njihova primena u industriji.

• Oktobar 2011. godine, Međunarodni Sajam Energetike u Beogradu.

• Novembar 2011. godine, Sajam Voda u Beogradu.

• Mart 2012. godine, puštena u rad linija za membransku deoksigenizaciju vode u Beogradskim Elektranama, TO Miljakovac – uklanjanje kiseonika iz vode   korišćenjem membrana i azota – potpuno ekološki proces, bez upotrebe hemikalija – prva takva linija u Srbiji.

• Maj 2012. godine, Međunarodni Sajam Tehnike u Beogradu, predstavljen kompletni proizvodni program i izložena kompaktna RO linija sa predtretmanom.

• Maj 2012. godine, Seminar Nitto Denko – Samostežuće trake i primena , sa osvrtom na iskustva u Evropskim telekom kompanijama.