Puštena u rad linija za membransku deoksigenizaciju, prva takve vrste u Srbiji.

Naša delatnost je zastupanje ino-kompanija i distribucija njihovih proizvoda.Politika naše kompanije je progres – uvek novo i bolje, zato i radimo sa proizvodima vrhunskog kvaliteta. Proizvodi iz naše ponude zadovoljavaju najviše ekološke standarde i omogućavaju veću energetsku efikasnost.Domaći pratneri dobijaju bolju tehnologiju, bolji kvalitet svojih proizvoda, veću ekonomičnost i najvažnije u današnje vreme, sigurnost i […]

Međunarodni Sajam Tehnike u Beogradu

April 2008. godine postali smo zvanični distributer Rohm & Haas Company za jonoizmenjivačke smole. Maj 2010. godine, nakon što je 2009. godine, kompanija DOW Chemicals preuzela kompaniju Rohm & Haas, postali smo zastupnici DOW Water & Process   Solutions.• Novembar 2010. godine uveli smo Standard ISO 9001:2008.• Oktobar 2010. godine, Međunarodni Sajam Energetike u Beogradu.• Januar […]

Seminar Nitto Denko – samostežuće trake i primena

• April 2008. godine postali smo zvanični distributer Rohm & Haas Company za jonoizmenjivačke smole.• Maj 2010. godine, nakon što je 2009. godine, kompanija DOW Chemicals preuzela kompaniju Rohm & Haas, postali smo zastupnici DOW Water & Process   Solutions.• Novembar 2010. godine uveli smo Standard ISO 9001:2008.• Oktobar 2010. godine, Međunarodni Sajam Energetike u Beogradu.• […]